1213111049 1213111049
1213111049 1213111049 1213111049 1213111049 1213111049 1213111049 1213111049 1213111049 1213111049 1213111049
 API 6A系列 >> 防喷器 >> API 16A 防喷器零部件  
 
产品编号:
978385616
产品名称:
API 16A 防喷器零部件
规  格:
产品备注:
产品类别:
API 6A系列
 
   产 品 说 明

技术规范:基本设计:API 16A

           测    试:API 16A

产品规格:尺    寸:7-1/16"~21-1/4"

           压力等级:2000PSI~10000PSI

           主体材料:铸造或锻造合金钢,特种合金

 
 
产品系列
球阀系列产品
API 6A系列
常规阀门系列
其它阀门产品